Fokusområder der gør en forskel

Fokusområder
der gør en forskel

Vi har tre CSR fokusområder

Der bor godt 56.000 indbyggere i Grønland, og der er derfor brug for dygtige og engagerede samfundsborgere, som kan være med til at udvikle samfundet. Hver og en borger i Grønland er vigtig. Vi mener, det er vigtigt at bevare og udvikle arbejdskraft, kompetencer og talenter i Grønland, og derfor har vi valgt nogle fokusområder ud, hvor vi mener, at vi kan være med til at gøre en forskel.

  1. Børn & unge
  2. Uddannelse
  3. Købe lokalt

Børn & unge

Grønlands fremtid, børn og unge, skal vokse op i trygge rammer for at kunne blive engagerede samfundsborgere. Vi har derfor valgt at indgå et større samarbejde med Foreningen Grønlandske Børn. Foreningen Grønlandske Børn arbejder for at forbedre børn og unges vilkår i Grønland. Vores samarbejde består blandt andet af, at vi donerer penge til nogle rigtig gode projekter, som gør en forskel og som allerede er søsat.

Uddannelse

Grønlands Rejsebureau ønsker at bidrage til, at de unge i Grønland kan udvikle og dygtiggøre sig. Virksomheder spiller i den sammenhæng en vigtig rolle blandt andet ved at oprette elevpladser og praktikpladser og dermed sikre, at de unge får den nødvendige arbejdserfaring. Vi ønsker at være med til at sikre, at de unge får den nødvendige arbejdserfaring og hjælp til uddannelse og vi har derfor som mål minimum at have en elevplads hele tiden. Desuden gør vi alt, hvad vi kan for at tilbyde praktikanter, der måtte ønske det praktikplads. Vi ønsker ligeledes aktivt at bakke op om tiltag, der hjælper unge med at tage det rette uddannelsesvalg og støtte dem under deres uddannelse.

Vi har også valgt at øremærke en del af vores donation til Foreningen Grønlandske Børns projekt Sapiik, som netop har til formål at hjælpe de unge med at vælge uddannelse.

Købe lokalt

Som en del af Air Greenland koncernen er vi med i Air Greenlands indkøbsaftale, der sikrer, at vores indkøb lever op til bestemmelserne i FNs Global Compact og dermed er forsvarlige udfra et samfundsmæssigt perspektiv. Men herudover finder Grønlands Rejsebureau det helt naturligt at bruge lokale samarbejdspartnere og leverandører, hvor det er muligt. Dermed bidrager vi ikke kun økonomisk til samfundet, men beholder arbejdspladser i landet og medvirker til at ekspertise fastholdes og udvikles.

Vi arbejder eksempelvis på at lægge flere og flere af vores marketingopgaver i Grønland samt at øge vores annoncering i grønlandske medier - ikke kun for at opnå synlighed, men også for at bidrage til, at de grønlandske medier kan udvikle sig. Af andre ting kan nævnes, at vi køber beklædning til medarbejderne lokalt og vi forsøger i vid udstrækning at lægge små som store indkøb i Grønland.