Engagerede medarbejdere der gør en forskel

Engagerede medarbejdere der gør en forskel

Engagerede medarbejdere der gør en forskel

Virksomheder består af mennesker, og vi ønsker derfor at inspirere alle ansatte i Grønlands Rejsebureau til at tage del i og bidrage til udviklingen af vores sociale profil - herunder selv at deltage aktivt i frivilligt arbejde og tage et socialt ansvar.

Alle ansatte i Grønlands Rejsebureau har derfor mulighed for at deltage i frivilligt arbejde til gavn for det grønlandske samfund 1-2 dage om året i arbejdstiden. Mange af vores ansatte er aktive i lokale foreninger og projekter i Grønland og bidrager allerede i stor stil til udviklingen af vores samfund.

vi er hele grønlands rejsebureau

Formand for Grønlands Julemærkes støtteudvalg

Vores rejsekonsulent Frida Waaben er formand for støtteudvalget til Grønlands Julemærke. Frida bor i Danmark og er ansat på vores hovedkontor på Christianshavn i København. Frida fortæller om sit arbejde som formand for støtteudvalget:

Frida Waaben Grønlands Rejsebureau "Vi er Grønlands Julemærke, og vores hovedbestyrelse er i Nuuk, som har til opgave at udvælge det årlige grønlandske julemærke. I Danmark er vi støtteudvalget som sørger for at julemærket bliver trykt og formidlet. Begge bestyrelser står for at salg af mærket. Alle arbejder frivilligt for fonden på nær én person; den eneste ansat er en deltidsansat sekretær i Nuuk til at varetage administration.

Pengene som samles ind går ubeskåret til grønlandsk kunst og kultur. På vores hjemmeside kan man se hvem og hvilke arrangementer og aktiviteter fonden har støttet igennem alle årene. www.juulli.gl

Hvert år uddeler fonden penge til forskellige personer, bogudgivelser og foreninger mm. Vores protektor er HKH Kronpris Frederik. Grønlands Julemærke startede i 1974 og derfor fejrede vi i 2014 vores 40 års jubilæum.

Vores årlige julemærke præsenteres ved en begivenhed som vi kalder ’kaffemik’ = kaffe og kage om eftermiddagen for specielt inviterede, også HKH Kronpris Frederik. Den holder vi hvert år den sidste torsdag i oktober måned.

Salget af julemærket kan først ske efter afsløringen, så det er en kort periode vi har til at sælge mærket."

Grønlands Rejsebureau støtter med at udbrede kendskabet til julemærket ved at have en lille reklame i vores emailsignaturer hvert år i december og reklamere for julemærket i vores nyhedsbreve, som sendes ud til mange tusinde.

Frivillig i Nanu Børn

Vores afdelingschef for erhverv i København, Tina Mogensen er engageret i mange ting, der har med Grønland at gøre og er ofte initiativtager til indsamlinger til velgørende formål i forbindelse med personale arrangementer. Hun er også frivillig for foreningen Nanu Børn, hvor du eksempelvis kan møde hende, når der er "Grønland i Tivoli", hvor hun står i foreningens bod og fortæller om dens arbejde og sælger merchandise.

Tina Mogensen Grønlands Rejsebureau

Nanu Børn arbejder for at forbedre børns vilkår i Grønland ved blandt andet at tilbyde startpakker til at kunne hjælpe unge par der venter sig, enlige mødre & enlige fædre, samt mindre bemidlede familier med udstyr ved familie forøgelse.

En lille skare af Nanu frivillige holder til i København og arrangerer julemarkeder, Nanu boden i tivoli, indsamler tøj og legetøj og er i det hele taget formidlere af Nanus virke i Danmark. Dette har haft en stor effekt, og de har igennem årene samlet rigtigt mange midler ind til arbejdet for børns vilkår i Grønland.

Nanu Børn har mange projekter, som du kan læse mere om på Nanu Børns hjemmeside.