Uddannelse er vejen frem

Uddannelse er vejen frem

Uddannelse

Virksomheder spiller en vigtig rolle, når det handler om at give de unge i Grønland mulighed for at uddanne sig. Det er blandt andet vigtigt, at virksomhederne opretter elevpladser og praktikpladser og dermed sikrer, at de unge får den nødvendige arbejdserfaring.

Vi ønsker at være med til at sikre, at de unge får den nødvendige arbejdserfaring og hjælp til uddannelse, og vi har derfor som mål minimum at have en elevplads hele tiden. Desuden gør vi alt, hvad vi kan for at tilbyde praktikanter, der måtte ønske det, praktikplads. Vi ønsker ligeledes aktivt at bakke op om tiltag, der hjælper unge med at tage det rette uddannelsesvalg og støtte dem under deres uddannelse.

Praktikpladser

I en travl og hektisk hverdag er det så nemt at sige nej til praktikanter, men hvis alle virksomheder gør det, så får vores unge ikke mulighed for at prøve kræfter med en rigtig arbejdsplads og gøre sig værdifulde erfaringer, som igen kan hjælpe til, at de træffer det rigtige uddannelsesvalg.

Vi hos Grønlands Rejsebureau gør derfor alt, hvad vi kan for at sige "ja", når vi får en henvendelse om praktikplads.

Støtte til projektet Sapiik

Alarmerende få unge får aldrig en ungdomsuddannelse efter folkeskolen i Grønland. Uden uddannelse risikerer de at tabe konkurrencen om gode job og fremtidsmuligheder i Grønland.

Ung-til-ung mentorprojektet “Sapiik” giver unge fra folkeskolernes 10. klasser, unge på 1. trin i en ungdomsuddannelse og dem, som endnu ikke har valgt en uddannelse større selvtillid og mod på fremtiden. Resultaterne viser, at ca. 8o pct. af deltagerne søger ind på en ungdomsuddannelse mod normalt 50 pct.

Projektet øger chancerne for, at de unge tager første skridt til en tilværelse med uddannelse. De unge arbejder f.eks. med præsentationsteknik, laver kortfilm om sig selv, deltager i fremtidsværksteder og diskuterer fremtidsdrømme.

Sådan støtter vi

Det er Foreningen Grønlandske Børn, der står bag dette projekt, og vi har valgt at støtte projektet ved at donere en sum penge, som er øremærket forskellige dele af projektet. Desuden er flere af vores medarbejdere i Nuuk mentorer for de unge mennesker, og så åbner vi vores døre, hvis nogle af de unge har lyst til se, hvad det vil sige at arbejde i et rejsebureau.

Læs mere om Sapiik her